Impressie 2018

13.30 – 18.00 Opening in het Zalmhuis (NL)

Op woensdag 14 februari zal de Health Business Week officieel worden geopend in Brasserie Zalmhuis door onze minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport: Hugo de Jonge! Werner Brouwer zal als dagvoorzitter de opening leiden en de diverse sprekers introduceren. Deze sprekers zullen zich vanuit hun vakgebied uitlaten over het thema ‘Dare to care’. Aansluitend aan de opening is er een borrel om na te praten en samen met de commissie de start van de Health Business Week 2018 te vieren!

18.30 – 21.00 Alumni-diner (NL) (Geen CV-selectie)

Tijdens het alumni diner krijg jij als student de kans om in contact te komen met de alumni van de Erasmus School of Health Policy and Management. Onder het genot van een informeel driegangendiner bij het Zalmhuis kun je al je prangende vragen stellen en meer te weten komen over je carrièremogelijkheden. Schrijf je snel in en kom dineren met onze alumni!

09.00 – 16.45 Inhousedag Chipsoft (NL) (CV-selectie) | Amsterdam

Als marktleider in zorgautomatisering biedt ChipSoft jou een unieke kans om inhouse en tijdens een spannende pubquiz kennis te maken met ons bedrijf. Je krijgt een exclusief kijkje in het EPD. Je leert ons systeem HiX kennen en ontmoet de mensen achter ons product. Je kruipt in de huid van van onze consultants en ervaart via een praktijkopdracht hoe dynamisch het werken is, op het snijvlak van zorg en ICT.


09.00 – 10.40 Business Case Seeder de Boer (NL) (CV-selectie)| Mandeville T3-25

SeederDeBoer is een middelgroot Nederlands organisatieadviesbureau. Wij helpen organisaties bij het in de praktijk brengen van hun strategie en dragen zo bij aan de ontwikkeling van onze klanten. We zijn met name actief in maatschappelijke organisaties, in de zorg en in de financiële sector. Daar brengen we complexe verandertrajecten tot een goed einde door middel van het leveren van inhoudelijk advies, coaching, programma- en projectmanagement.

Tijdens de Health Business Week krijg jij de kans om te ervaren hoe het is om als Young Professional bij SeederDeBoer te werken. Tijdens onze workshop ga jij aan de slag met een uitdagende case waarin verschillende onderdelen, zoals proces- en organisatieontwerp, digitalisering en financiële vraagstukken, aan bod kunnen komen. Daarnaast is er volop de gelegenheid onze huidige Young Professionals en consultants het hemd van het lijf te vragen over hun ervaringen en opdrachten bij klanten.

09.00 – 10.45 Workshop Talent for Care (NL) (Geen CV-selectie)| Mandeville T3-31

Talent for Care (T4C) is een tweejarig traineeship. T4C trekt jong en fris leiderschapstalent aan en zet deze in als projectleider, consultant of manager bij één van de zorgorganisaties in het netwerk. Tegelijkertijd word je als Talent intensief getraind en gecoacht gericht op leiderschap in zorg en welzijn.

Elk jaar starten er twee teams. Komend voorjaar (2018) gaan we weer op zoek naar Talent voor team 12. Mocht je geïnteresseerd zijn om bij T4C aan de slag te gaan, neem dan contact met ons op. Meer informatie is te vinden via onze website: www.talentforcare.nl.

11.00 – 12.45 Workshop Lean in de Zorg (NL) (Geen CV-selectie) | Bayle J7-55

Het kennisnetwerk Lean in de zorg (Lidz) is een onafhankelijke stichting voor en door zorginstellingen die de Lean principes toepassen in hun organisatie. De waarde van Lidz ligt in het Duiden, Delen en de Dialoog over de toepassing van de Leanfilosofie voor zorgorganisaties om de kwaliteit van zorg te Doen verbeteren voor  patiënten, zorgverleners en de maatschappij.

Gedurende een workshop, begeleid door zorgbestuurders, kan door een interactief zorgspel kennisgemaakt worden met de toepassing van Lean principes in de zorg.

11.00 – 11.45 Bedrijfspresentatie Key Groep (NL) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-25

Ben jij nieuwsgierig naar consultancy, maar zie jij jezelf niet als onderdeel van een van de grote consultancyfirma’s. Wellicht past Key Groep dan wél bij jou! Key Groep is een management consultancybureau dat zich specifiek richt op de zorg- en welzijnssector in Nederland. Onze betrokkenheid bij o.a. gemeenten, ziekenhuizen en zorginstellingen is hard nodig. Nog nooit waren er zoveel managementvraagstukken in de zorg als nu, met als kernvraag: ‘Hoe investeren we in de kwaliteit van onze zorg zonder de betaalbaarheid ervan aan te tasten?’ Hierbij kun je denken aan organisatorische, innovatie, financiële, bedrijfskundige, strategische, IT, HR en zelfs juridische vraagstukken. Als consultant bij Key Groep draag je vanaf dag één bij aan het beantwoorden van dergelijke vraagstukken en dus aan het maatschappelijk veld om jou heen. 

In deze vraagstukken sta je er niet alleen voor. We werken als Key Groep altijd in teamverband, zónder hiërarchie: gezamenlijk zijn we verantwoordelijk voor het resultaat. Doordat we aan verschillende opdrachten tegelijkertijd werken, is het werk uitdagend en divers. Daarnaast ben jij één van de bouwstenen van het bedrijf Key Groep: jouw ideeën en “ondernemerschapsskills” dragen bij aan de identiteit en groei van Key Groep!

13.00 – 14.45 Workshop Cure4 (NL) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-31

Wij dagen je uit; neem een kijkje in onze wereld, de wereld van een Cure4 consultant en kom met innovatieve oplossingen en frisse inzichten. Welke gevolgen heeft het nieuwe regeerakkoord voor de zorg in Nederland? Wat betekent dat voor onze klanten? Cure4 consultants bundelen graag hun ervaring en expertise met jullie kennis om een case van een bestaande klant op te lossen. Alle werkvormen worden uit de kast gehaald. Jij doet mee aan een Cure4Labs sessie. Durf jij de uitdaging aan?

13.00 – 14.45 Speedinterviews Medicine for Business (NL), Value2Health (NL), Quint Wellington Redwood( NL)

Medicine for Business (CV-selectie) | Paviljoen

Medicine for Business is een start-up die staat voor data-driven healthcare! Wij vinden dat de tijd daar is dat alle data gecreëerd door zorginstellingen op de juiste manier ingezet wordt. Value Based Healthcare, Patiënt Empowerment en Big Data. Uiteindelijk gaat het er om wat je er mee doet.  Onze mensen hebben 1 ding gemeen, impact hebben op de zorg.

Hoe wij dit doen? Door onze agile aanpak; Wij werken als Product Owners, Scrum Masters en Developers volgens de Scrum methodiek in verschillende grote ziekenhuizen en zorg gerelateerde bedrijven waar wij ons maximaal inzetten voor:

De zorg van morgen

Denk je nu: ik wil ook graag impact hebben op de zorg? Neem dan contact op met Elo Bosma Elo@medicineforbusiness.nl voor een vrijblijvend gesprek.

Value2Health (CV-selectie) | Paviljoen

Wij geloven dat de zorg nog waardevoller kan zijn. Iedereen heeft toegang nodig tot relevante informatie om zo waardegedreven beslissingen te kunnen nemen. Wij geloven in value-based healthcare. Waarde van zorg voor de patiënt, kwaliteit van zorg en zorgkosten moeten in balans zijn.

Wij brengen value-based healthcare in de praktijk. Dat doen we door informatie te leveren aan iedereen die zorg ontvangt, verleent of organiseert. Zo kunnen zij waardegedreven beslissingen nemen. Onze oplossingen en producten zijn ontworpen om zorgaanbieders, consumenten, overheden, life sciences en onderzoeksinstituten een duidelijk beeld te geven van hun bijdrage aan value-based healthcare. Onze diensten zijn datagedreven. We verzamelen en verwerken gegevens om betekenisvolle informatie over de kwaliteit, processen en kosten van de gezondheidszorg te rapporteren. Deze informatie kan worden gebruikt voor benchmarks, om shared decision making uit te voeren of patiënten en cliënten te monitoren.

Quint Wellington Redwood (CV-selectie) | Paviljoen

Quint Wellington Redwood, kortweg Quint, richt zich op twee grote veranderingen die gaande zijn in de wereld: de digitale transformatie en de steeds groter wordende noodzaak tot duurzaamheid. Een belangrijke impuls van verandering komt vanuit technologie.

Veel zorgorganisaties stellen zichzelf de vraag of ze wendbaar genoeg zijn om mee te veranderen en of ze over enkele jaren nog relevant zijn. We zien dat organisaties onder deze druk fundamentele keuzes moeten maken over businessmodellen, besturing en technologie

Onze visie is daarom dat niet alleen technologie een beslissende factor is. Het gaat vooral om de kennis, het leiderschap en de cultuur van organisaties om de relevante technologieën te herkennen en tot waarde te brengen voor de patiënt/cliënt, de organisatie en haar omgeving.

Quint ondersteunt organisaties bij het opstellen en implementeren van hun digitale strategie. Samen ontwikkelen we een koers die snel en effectief anticipeert op kansen en bedreigingen. Wij laten technologie – en vooral de toepassing ervan – tot leven komen.

15.00 – 16.45 Speedinterviews Seeder de Boer (NL), Chipsoft (NL), Cure4 (NL)

Seeder de Boer (CV-selectie) | Paviljoen

SeederDeBoer is een middelgroot Nederlands organisatieadviesbureau. Wij helpen organisaties bij het in de praktijk brengen van hun strategie en dragen zo bij aan de ontwikkeling van onze klanten. We zijn met name actief in maatschappelijke organisaties, in de zorg en in de financiële sector. Daar brengen we complexe verandertrajecten tot een goed einde door middel van het leveren van inhoudelijk advies, coaching, programma- en projectmanagement.

Tijdens de Health Business Week krijg jij de kans om te ervaren hoe het is om als Young Professional bij SeederDeBoer te werken. Tijdens onze workshop ga jij aan de slag met een uitdagende case waarin verschillende onderdelen, zoals proces- en organisatieontwerp, digitalisering en financiële vraagstukken, aan bod kunnen komen. Daarnaast is er volop de gelegenheid onze huidige Young Professionals en consultants het hemd van het lijf te vragen over hun ervaringen en opdrachten bij klanten.

Chipsoft (CV-selectie) | Paviljoen

De schouders eronder zetten en de beste zorgsoftware ontwikkelen. Met die teamspirit startten Hans en Gerrit Mulder in 1986 ChipSoft. Die no-nonsense mentaliteit is drie decennia later nog steeds de spil van het bedrijf. Meer dan ooit zelfs, want de Mulders hebben er inmiddels bijna 650 ‘Chippies’ bij.

Al die honderden medewerkers krijgen de ruimte om zichzelf via cursussen en opleidingen door te ontwikkelen. En om hun eigen ideeën uit te werken. Want bij ChipSoft geloven we in het motto ‘beter goed bedacht, dan goed gejat’. Die vrijheid geldt óók voor activiteiten met je collega’s. Heb je een leuk idee voor een

gezamenlijk uitje of evenement? Bring it on! Want zo hard als er wordt gewerkt, zo hard wordt er ook gelachen. 

Wat is typisch ChipSoft? Een medisch specialist de fijne kneepjes van onze software bijbrengen. Maar ook het organiseren van een sportactiviteit voor je collega’s. Of het ontwikkelen van een oplossing die patiëntlogistiek in ziekenhuizen optimaliseert. En een dag later moet je weer oppassen dat de hond van de directeur je lunch niet van je bureau hapt. Dat alles met een gezamenlijk doel: onze koppositie in de wereld van zorg-ICT verstevigen. Doe je mee?

Cure4 (CV-selectie) | Paviljoen

Cure4 is hét organisatieadvieskantoor voor de zorg. In de zorgmarkt volgen wijzigingen in wet- en regelgeving elkaar in hoog tempo op. Kostenbeheersing en productiviteitsverhoging zijn aan de orde van de dag. Optimaliseren van de bedrijfsprocessen van instellingen is dan ook ons antwoord op deze uitdagingen. Cure4 heeft zich vanaf de oprichting in 2006 gespecialiseerd in bedrijfskundige vraagstukken in de zorg. Onze consultants ondersteunen en optimaliseren de bedrijfsvoering en processen van zorginstellingen.

We zijn een een open en informele kennisorganisatie met de overtuiging dat alle informatie bruikbaar is. Wij maken het verschil door onze ervaring, vaardigheden en attitude op een juiste manier in te zetten. Zo promoveren we bruikbare informatie tot waardevolle kennis.

Kenmerkend voor de mensen bij Cure4 is dat we allemaal dezelfde ambitie delen, namelijk bijdragen aan een betere gezondheidszorg in Nederland. Dit willen we realiseren door bij zorginstellingen geoptimaliseerde financiële en zorgadministratieve processen en financiële gedegenheid te implementeren.

17.00> Netwerkborrel (NL) (Geen CV-selectie) | Paviljoen

Tijdens de netwerkborrel hebben studenten de kans om in contact te komen met diverse bedrijven. Onder het genot van een hapje en een drankje kun je in gesprek gaan met mensen die jou aanspreken in een informele setting. De deelnemende bedrijven zijn: Chipsoft, Medicine for Business, Mapi, BMC, AAG, Keygroup, SiRM, Talent for Care, Bureau de Bont, ZonMw, SeederDeBoer, Cure4, Value2Health en Furore. De borrel is open voor alle deelnemende studenten.

11.00 – 11.45 Bedrijfspresentatie Novartis (NL) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-10 

At Novartis, we use science-based innovation to address some of society’s most challenging healthcare issues. We discover and develop breakthrough treatments and find new ways to deliver them to as many people as possible.

Our mission is to discover new ways to improve and extend people’s lives.

Our vision is to be a trusted leader in changing the practice of medicine.

12.00 – 13.45 Pharma Workshop Young Innovators of Medicines (EN) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-10 

About Young Innovators of Medicine:
The Young Innovators of Medicines (YIM) are the young professionals of the branch organisation for innovative pharmaceutical companies: Association Innovative Medicines.

The workshop:
YIM thinks it is very important to explain to young professionals what it means to work for medicine developers. People are unaware of all the different possibilities the sector has to offer. As young employees, we think that this international work field is very interesting and challenging. We would like to share our experiences with you during this workshop.

14.00 – 15.00 Pitches Pharma Job Market (EN) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-10 

A small introduction of every pharmaceutical company: AstraZeneca, Novartis and AMGEN.

15.15 – 16.30 Speedinterviews Pharma Job Market (EN) (CV-selectie) | Paviljoen

AstraZeneca

AstraZeneca is a global, science-led biopharmaceutical company and our innovative medicines are used by millions of patients worldwide. In the Netherlands AstraZeneca is based in World Trade Centre in The Hague.

“We push the boundaries of science to deliver life-changing medicines.”

Our purpose underpins everything we do. It gives us a reason to come to work every day. It reminds us why we exist as a company. It helps us deliver benefits to patients and create value for shareholders. It also sets the context for our employees’ activities and the roles of our teams, partners and other collaborators.

“We follow the science. We put patients first. We play to win. We do the right thing. We are entrepreneurial.”

Our values determine how we work together and the behaviours that are integral to our drive for success. Our values guide our decision making, define our beliefs and foster a strong AstraZeneca culture.

Amgen

Amgen is an international biotechnology company making an active contribution to better health care. Since 1980 scientists from Amgen have been developing new drugs based on DNA technology and molecular biology. We have introduced many biotechnological medicines that have significantly improved the lives of millions of severe ill people. Our medicines focus on the following therapeutic areas: oncology, kidney disease, hematology, bone diseases and cardiovascular diseases.

We are active in about 100 countries worldwide. Since 1997, Amgen Europe B.V. is located in Breda. Here medicines of Amgen are provided with a label and medication instructions, packaged and distributed through Europe and a growing number of countries in other parts of the world. Moreover, the Dutch Sales Organization Amgen B.V. is also located in Breda. She ensures the availability of our medicines and the clinical studies in the Netherlands.

Do you want to know more about Amgen? Then visit us at www.amgen.nl


Novartis

At Novartis, we use science-based innovation to address some of society’s most challenging healthcare issues. We discover and develop breakthrough treatments and find new ways to deliver them to as many people as possible.

Our mission is to discover new ways to improve and extend people’s lives.

Our vision is to be a trusted leader in changing the practice of medicine.

16.30> Pharma network activity drink (EN) (Geen CV-selectie) | Paviljoen

An informal networking drink, where you can get to know to the pharmaceutical companies and young innovators of medicine


10.00-11.45 Workshop Medicine for Business (NL) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-25

Tijdens de workshop laten wij een klant aan het woord, werkzaam bij een groot Rotterdams ziekenhuis, die ons meeneemt in de aanpak van een miljoenen project met 1 zekerheid, namelijk: alles is onzeker. Wat heeft de implementatie van een nieuw EPD, Data en Scrum hiermee te maken? Dat hoor en leer je tijdens de workshop van Medicine for Business.

10.00-11.45 Business Case SiRM (NL) (CV-selectie | Mandeville T3-31

SiRM is ambitieus en groeit. We zoeken mensen met een solide analytische basis die niet bang zijn om aan complexe vraagstukken te rekenen. Onze activiteiten richten zich vooral op de gezondheidszorgmarkt, een markt die grote veranderingen ondergaat. Wij helpen die veranderingen in goede banen te leiden door het leveren van strategisch advies op basis van grondig onderbouwde analyses aan beslissers op deze complexe markt. Hierbij staat de inhoud op de eerste plaats. Ons team bestaat uit een mix van ervaren en jonge consultants. Consultancy rust wat SiRM betreft op vier pijlers; analyse, creativiteit, communicatie en implementatie. De persoonlijke ontwikkeling bij SiRM is er op gericht om die pijlers verder te versterken. Bij SiRM vindt je een  mooie combinatie tussen persoonlijke ontwikkeling en werk dat er toe doet.
Onze casus tijdens de business case is interactief. De teams spelen de rol van inkoper en verkoper van ziekenhuiszorg. Als ziekenhuis biedt je je zorg aan tegen bepaalde prijs en kwaliteit aan de inkopers van zorgverzekeraars. Het gaat om het spel en de knikkers. Een team gaat er met de hoofdprijs vandoor. Daarnaast demonstreren we met het spel een paar lessen uit de gezondheidseconomie.

12.00 – 14.00 Bedrijvenlunch (NL) (CV-selectie) | Paviljoen

Onder het genot van een luxe lunch in het Erasmus Paviljoen kunnen studenten in contact komen met bedrijven die hen interessant lijken. De bedrijvenlunch biedt studenten nauwer contact met de deelnemende bedrijven. De bedrijven selecteren studenten op basis van hun curriculum vitae. De deelnemende bedrijven zijn: Advies Talent, SiRM, Bostec, Achmea, PwC, Timeff and Quint Wellington Redwood.

14.00 – 15.45 Speedinterviews Advies Talent (NL), Studelta (NL), Achmea (NL)

Advies Talent (CV-selectie) | Paviljoen

Adviestalent staat voor daad- en innovatiekracht. Onze 35 jonge adviseurs versnellen, verbinden en vernieuwen. Door te analyseren, organiseren, creëren en adviseren zorgen wij voor impact bij onze opdrachtgevers in de zorg.

Wie ben jij? Als adviseur in de gezondheidszorg help jij opdrachtgevers vooruit. Zo werken wij bijvoorbeeld in het Radboud UMC in een opdracht waarin zorgpaden in kaart worden gebracht, bij de Nederlandse Patiënten Federatie stelden  wij cliëntenroutes binnen de ouderenzorg op, bij ZonH faciliteren wij het gesprek tussen zorgaanbieders en zorginkopers in de regio Alkmaar en voor het Zaans Medisch Centrum vervulden wij de rol van projectsecretaris binnen het nieuwbouwproject. Kortom, divers en uitdagend!

Wat bieden we? Adviestalent biedt je een driejarig opleidingstraject, waarbij je werkt aan je persoonlijke effectiviteit en daarnaast je professionele advies- en projectvaardigheden ontwikkelt. Training, coaching, mentoring gebeuren onder begeleiding van deskundige professionals. Kortom, werken in een commercieel bedrijf met een jonge werk- en leercultuur, waarin plezier, netwerken, enthousiasme en persoonlijke ontwikkeling centraal staan.

Studelta (CV-selectie) | Paviljoen

Wij zijn voor hongerige starters een gekke mix tussen recruitment en academie der werkenden, een bemiddel-academie extraordinaire. Loop jij voor de troepen uit? Durf jij jouw eigen weg te vinden en buiten de gebaande paden te treden? Dan ben jij de pionier die wij zoeken! Als jij er klaar voor bent om verantwoordelijkheid te nemen voor jouw eigen ontwikkeling, vind je bij ons het beste van twee werelden: een uitdagend project en een intensief ontwikkelingsprogramma. Jouw avontuur naar werkgeluk! Wij zijn je stoutste schoenen. Je hoeft ze alleen maar aan te trekken.

Achmea (CV-selectie) | Paviljoen

Vertrouw jij al op de beste zorg?

Verzekeren gaat in deze tijd wel wat verder dan je vakantie of ‘later’. Want hoe regelen we de aansprakelijkheid rond het gebruik van drones, de risico’s van zelfrijdende auto’s, of het uitlenen en verhuren van spullen in de deeleconomie? Deze complexe vraagstukken stellen nieuwe eisen aan de innovatieve kracht van een verzekeraar en de mensen die er werken. Zeker bij Achmea: met merken als Zilveren Kruis, FBTO, Centraal Beheer en Interpolis, en ruim 14.500 medewerkers in Nederland, zijn we niet alleen de grootste, maar ook de meest vertrouwde digitale verzekeraar van ons land.

Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, is met ruim 4,3 miljoen verzekerden één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. We hebben vestigingen in Leiden, Leusden en Zwolle. Of het nu gaat om het regelen van zorg, het betalen van zorg of het streven naar vitaliteit. Wij helpen onze klanten de weg te vinden in de zorgwereld en het maken van de juiste persoonlijke keuzes in de zorg.

16.00-17.45 Speedinterviews Bureau de Bont (NL), PwC (NL)

Bureau de Bont (CV-selectie) | J-7

Bureau de Bont helpt organisaties succesvol te zijn. We proberen hierbij continu aan te sluiten op de ambities, uitdagingen en ontwikkelingen in de zorgsector. Wij geloven dat elke medewerker en iedere organisatie potentieel heeft voor verdere ontwikkeling. Vanuit onze expertise kijken we samen met de organisatie wat nodig is om doelstellingen te bereiken, bijvoorbeeld binnen de thema’s kwaliteitsmanagement en accountmanagement. Dit doen wij vanuit de rol die nodig is voor succes: adviseur, trainer, coach, procesbegeleider, projectleider of interimmer.  

Ben jij op zoek naar een leuke en dynamische baan als (junior) organisatieadviseur, ben je enthousiast en leergierig, heb je affiniteit met de zorg- en welzijnssector en heb je minimaal één jaar werkervaring? Dan zijn wij op zoek naar jou! Schrijf je snel in voor een Speedinterview en maak kennis met 2 oud-BMG’ers die nu bij Bureau de Bont werken.

PwC (CV-selectie) | J-7

PwC is een entwerk van firma’s in 157 landen met meer dan 223.000 mensen, waarvan ruim 4.700 in Nederland. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten.

Een wereld vol kansen
Jouw carrière is wat het is: van jou. Jij bepaalt, wij bieden je de kansen. Op uitdagend werk dat er toe doet. Om het maximale uit jezelf te halen. Om mee te bouwen aan vertrouwen in de maatschappij en een bijdrage te leveren aan het oplossen van belangrijke problemen.

Leren en inspireren
Je wordt intensief begeleid en er is volop ruimte voor jouw ambitie en persoonlijke keuzes. We bieden afwisselende werkzaamheden
bij vooraanstaande klanten. Je hebt toegang tot een wereldwijd netwerk en deelt je kennis, ideeën en vragen met de beste professionals uit je vakgebied. Je werkt in multidisciplinaire teams met collega’s die elkaar inspireren. Ook daarom vind je bij PwC veel mensen met verschillende opleidingen en culturele achtergronden.

Verras jezelf en je klanten
Om onze klanten te verrassen, blijven we zoeken naar nieuwe invalshoeken. Als het om jouw ontwikkeling gaat, kent PwC geen grenzen. Kijk op www.werkenbijpwc.nl.

09.00 – 10.45 Workshop Achmea (NL) (Geen CV-selectie) | 

Vertrouw jij al op de beste zorg?

Verzekeren gaat in deze tijd wel wat verder dan je vakantie of ‘later’. Want hoe regelen we de aansprakelijkheid rond het gebruik van drones, de risico’s van zelfrijdende auto’s, of het uitlenen en verhuren van spullen in de deeleconomie? Deze complexe vraagstukken stellen nieuwe eisen aan de innovatieve kracht van een verzekeraar en de mensen die er werken. Zeker bij Achmea: met merken als Zilveren Kruis, FBTO, Centraal Beheer en Interpolis, en ruim 14.500 medewerkers in Nederland, zijn we niet alleen de grootste, maar ook de meest vertrouwde digitale verzekeraar van ons land.

Zilveren Kruis, onderdeel van Achmea, is met ruim 4,3 miljoen verzekerden één van de grootste zorgverzekeraars van Nederland. We hebben vestigingen in Leiden, Leusden en Zwolle. Of het nu gaat om het regelen van zorg, het betalen van zorg of het streven naar vitaliteit. Wij helpen onze klanten de weg te vinden in de zorgwereld en het maken van de juiste persoonlijke keuzes in de zorg.

09.00 – 10.45 Workshop Value2Health (NL) (Geen CV-selectie) |

Wij geloven dat de zorg nog waardevoller kan zijn. Iedereen heeft toegang nodig tot relevante informatie om zo waardegedreven beslissingen te kunnen nemen. Wij geloven in value-based healthcare. Waarde van zorg voor de patiënt, kwaliteit van zorg en zorgkosten moeten in balans zijn.


Wij brengen value-based healthcare in de praktijk. Dat doen we door informatie te leveren aan iedereen die zorg ontvangt, verleent of organiseert. Zo kunnen zij waardegedreven beslissingen nemen. Onze oplossingen en producten zijn ontworpen om zorgaanbieders, consumenten, overheden, life sciences en onderzoeksinstituten een duidelijk beeld te geven van hun bijdrage aan value-based healthcare. Onze diensten zijn datagedreven. We verzamelen en verwerken gegevens om betekenisvolle informatie over de kwaliteit, processen en kosten van de gezondheidszorg te rapporteren. Deze informatie kan worden gebruikt voor benchmarks, om shared decision making uit te voeren of patiënten en cliënten te monitoren.

11.00 – 12.45 Business Case Advies Talent (NL) (CV-selectie) |

In een tijd waarbij zorguitgaven onder een microscoop liggen moeten innovatieve oplossingen worden gevonden om de digitale communicatie met en de behandeling van cliënten te verbeteren. In deze casus (gebaseerd op een door ons uitgevoerde opdracht) testen wij jullie adviesvaardigheden, onderlinge samenwerking en creativiteit!

 

14.00 – 16.45 Masterclass ‘De Supermens’ (NL) (Geen CV-selectie) | Paviljoen
13:00 – 14:00 Lunch voorafgaand (optioneel) | Paviljoen

Ervaar jij sociale druk? Ben je benieuwd naar wat de medische technologie ons in de toekomst allemaal nog gaat en kan brengen? Zie je soms tijdens je studie door de bomen het bos niet meer? Hoe oud zou je maximaal willen worden? Tijdens een interactieve masterclass over ‘De Supermens’ gaat Jeroen Postma met verschillende sprekers hierover in gesprek. Deze sprekers zullen zich vanuit hun visie uitlaten over het psychologische en medisch technologische perspectief rondom de ‘Supermens.

Let op: hiervoor heb je een apart kaartje nodig!

09.00 – 16.45 Inhousedag Amgen (EN) (CV-selectie) | Breda

The In-housday of Amgen will start with a tour through the Amgen office. After the tour a presentation will take place followed by a business case. The In-houseday is the perfect opportunity to get a impression of the daily work activities at Amgen Nederland. At the same time it is a great opportunity to expand your network!

12.00 – 12.45 Bedrijfspresentatie Timeff (NL) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-31

Werken bij TIMEFF is werken met de missie om de zorg transparant en betaalbaar te maken, met als doel: TIMEFF op iedere werkplek in de zorg, wereldwijd.

Met ons innovatief Elektronisch Patiënten Dossier (EPD) geeft TIMEFF de directie van klinieken real-time managementinformatie die de organisatie helpt verbeteren. Daarnaast is, met een minimum aan administratieve lasten, de patiënten informatie inzichtelijk voor behandelaars. Er wordt gewerkt vanuit één realiteit voor de hele kliniek, zonder afhankelijkheid van andere systemen.

TIMEFF is een snelgroeiend Rotterdams bedrijf en onze cultuur kenmerkt zich door dynamiek, leervermogen, diversiteit in werk en mensen en de absolute focus op het helpen van onze klanten. Hiervoor staan de volgende kernwaarden centraal: Innovatie, Commitment en Eerlijkheid.

Interesse? Wij zijn regelmatig op zoek naar sales consultants, consultants, ontwikkelaars en helpdeskmedewerkers, maar ook als je op zoek bent naar een (afstudeer-) stageplaats horen we graag van je.

13.00 – 14.45 Presentaties ‘Hospital Care(er)’ (NL) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-31

Interessante sprekers uit het Maasstad Ziekenhuis, Oogziekenhuis Rotterdam en Ikazia Ziekenhuis komen vertellen over hun ervaringen van het werken in een ziekenhuis. De sprekers hebben verschillende functies binnen de ziekenhuizen en zullen vanuit deze functies de grootste uitdagingen van het werken in het ziekenhuis bespreken.

15.00 – 15.45 Bedrijfspresentatie Mapi (EN) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-31

Mapi is now an ICON company, a global provider of outsourced development services to pharmaceutical, biotechnology and medical device industries. Together we have leading experience in 9 of the top 10 global markets. We specialize in the strategic development, management and analysis of programs that support Clinical Development – from compound selection to Phase I-IV clinical studies. We offer a full range of clinical, consulting and commercial services that range from trial design to full study execution, and from clinical to post-market commercialisation.

ICON Commercialisation & Outcomes (ICO) group optimises the value of drugs/ medical devices through innovative strategies that reflect evolving evidentiary, regulatory, and reimbursement requirements. Our team establishes and communicates a product’s unique clinical and economic outcomes to achieve success in today’s dynamic and patient-centric healthcare environment.

ICO specialty practices include:

  • Peri-approval & Observational Research
  • Global Pricing & Market Access
  • Health Economics & Epidemiology
  • Clinical Outcomes Assessment
  • Healthcare Communications

16.00 – 16.45 Bedrijfspresentatie Furore (NL) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-31

Alumni Chantal Kiers aan het woord over haar leven na haar studie ‘Master Health Care Management’. Welke keuzes en mogelijkheden heb je? Waar loop je tegenaan? Wat kan je er mee (bij Furore)? Wat doet een junior implementatieconsultant EPD? Hoe ziet haar werkdag eruit?

Wil je meer weten sluit dan aan bij onze bedrijfspresentatie!

Furore is een specialist. Onze mensen hebben diepgaande kennis van het zorg- en wetenschap domein en bieden professionele ondersteuning. Dit doen wij voor ziekenhuizen, onderzoeksfinanciers en instellingen in de langdurige zorg en de GGZ. Furore is als informatiseringspartner betrokken bij de gehele levenscyclus van een informatiesysteem, van definitie tot implementatie en support tot vervanging. Veel van onze collega’s komen uit de praktijk. Ze spreken de taal van onze klanten. Momenteel bestaat Furore uit 75 medewerkers.


09.00 – 10.45 Workshop Bostec (NL) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-31

Één van de domeinen waarin de professionals van Bostec Management & Consultancy werkzaam zijn is de Zorg. Onze klanten bevinden zich zowel in het Care als het Cure segment. Ons doel is om de efficiëntie en de doelmatigheid voor de zorgverleners te vergroten en daarmee de kwaliteit en beleving van de zorg voor patiënt/cliënt zo prettig, veilig en optimaal mogelijk te laten verlopen.

Een aantal van onze klanten binnen de zorg zijn: HagaZiekenhuis, Alrijne, Franciscus en Maasstad Ziekenhuis.

Slim verbinden doen wij ook bij: Schiphol Group, Rijkswaterstaat, RET en GVB.

Binnen Bostec hebben wij voor net afgestudeerden een Young Professional programma; deze duurt 2 jaar en is een mix van werken, leren en persoonlijke ontwikkeling.

Wil je meer weten over de werkzaamheden als Consultant binnen Bostec en welke competenties je dan heel goed van pas komen? Meld je dan aan voor onze workshop!

09.00 – 10.45 Business Case Quint Wellington Redwood (NL) (CV-selectie) | Mandeville T3-39

Hoe blijf je als ziekenhuis relevant? Door de kennis van digitale strategie en de uitvoering daarvan is Quint bij het beantwoorden van dit vraagstuk een belangrijke partner. Het motto van Quint is “Dare to Challenge”. Wij dagen jullie daarom uit om tijdens de business case deze vraag voor een fictief ziekenhuis te beantwoorden. Aan de hand van “Design Thinking” gaan jullie het probleem doorgronden en werken jullie toe naar concrete ideeën die de relevantie van het ziekenhuis voor de patiënt verhogen. We sluiten de business case af met een korte presentatie van het beste idee per groepje.

11.00 – 12.45 Workshop Studelta (NL) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-31

Als student of starter sta je aan het begin van je carrière. Maar wat vind jij nou echt belangrijk in je werk en loopbaan? Hoe presenteer je jezelf zo dat jij die baan vindt die echt bij je past? Middels deze workshop kom je erachter wat jouw waarden zijn, en hoe je die naar voren kunt brengen zowel online als offline!

11.00 – 12.45 Workshop PwC (NL) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-39

Megatrends als demografische verschuivingen en technologische doorbraken zijn van grote invloed op de zorg van de toekomst. Om die zorg betaalbaar te houden en de kwaliteit van zorg (verder) te verbeteren, zetten wij in op kleine initiatieven die resulteren in een fundamentele omslag in denken in de gezondheidzorg. In de workshop gaan wij in op een aantal initiatieven waarbij data-analytics ons helpen zorg beter te organiseren tegen lagere kosten.

13.00 – 13.45 Bedrijfspresentatie BMC (NL) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-31

BMC levert de beste tijdelijke professionals en is hét adviesbureau voor de publieke sectorWij werken voor opdrachtgevers in de zorg, het openbaar bestuur, onderwijs en woningcorporatiesOnze zorgprofessionals maken gebruik van de brede kennis en ervaring van BMC collega’s en zetten zich in voor toekomstbestendige zorg, waarbij de cliënt altijd het uitgangspunt is.

Wij willen je iedere dag uitdagen om verder te groeien en jezelf continue te ontwikkelen. Dit is belangrijk om aansluiting te houden bij wat opdrachtgevers van ons als BMC’ers verwachten, maar het is vooral ook uitdagend voor jezelf. Je kunt aan de slag als trainee, of direct instromen als interim professional.

We hopen je te ontmoeten tijdens onze activiteiten, waarin we kennis en ervaring delen en samen nadenken over actuele vraagstukken in de zorg!

13.00 – 13.45 Bedrijfspresentatie ZonMw (NL) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-39

Wat doet ZonMw? Vooruitgang vraagt om onderzoek en ontwikkeling. ZonMw financiert gezondheidsonderzoek én stimuleert het gebruik van de ontwikkelde kennis – om daarmee de zorg en gezondheid te verbeteren. ZonMw zoekt altijd naar de vernieuwing in combinatie met kwaliteit. Alleen zo doen we recht aan de complexiteit van de uitdagingen in de huidige samenleving en krijgen cliënten betaalbare zorg van hoog niveau.

ZonMw als spin in het web: Je kunt op verschillende manieren met ZonMw in aanraking komen. Onze core business is het verlenen van onderzoeksubsidies, maar hiernaast is ZonMw de onafhankelijke spin in het web binnen het speelveld van organisaties in de zorg. We werken samen met alle denkbare partijen die betrokken zijn bij het ontwikkelen en toepassen van kennis: wetenschappelijk onderzoekers, zorgverleners, beleidsmakers, vertegenwoordigers uit het onderwijs en mensen uit het bedrijfsleven.

14.00 – 14.45 Bedrijfspresentatie VGZ (NL) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-31

Coöperatie VGZ is een zorgverzekeraar zonder winstoogmerk, die een actieve rol speelt in de slimme organisatie van zorg in Nederland. We wijzen onze 4,2 miljoen klanten de weg naar goede en betaalbare zorg.

Samen werken aan een gezonder Nederland. Elke dag weer. Dat is onze missie. Daarom richten wij ons op het betaalbaar houden van de zorg. Nu en in de toekomst. We geloven dat dit kan met behoud van kwaliteit. Door samen met zorgaanbieders de patiënt centraal te stellen en verspilling en overdaad in de zorg tegen te gaan. Dat noemen wij zinnige zorg.

15.00 – 15.45 Bedrijfspresentatie AAG (NL) (Geen CV-selectie) | Mandeville T3-31

AAG maakt de zorg beter. Door zorgorganisaties te ontzorgen met meer dan alleen oplossingen, zodat zij kunnen focussen op dát wat er toe doet; de zorg. Of het nu gaat om advies van een expert, tijdelijk extra ondersteuning of zorgeloos outsourcen. De experts weten de weg in de zorgsector. Vragen over bijvoorbeeld impairment, financiering, de doorrekening van zorginitiatieven, zorgregistratie of over de financiële verwerking van de geleverde zorg? De experts van AAG gaan de uitdaging aan om vragen te vertalen naar doordachte analyses en concrete oplossingen. Dat doen we met meer dan 160 collega’s en al meer dan 55 jaar. AAG’ers zijn grensverleggend, ondernemend en betrokken. En hebben allemaal een passie voor de zorg.

20.30> Eindfeest | Cafe de Stoep

Make sure you won’t miss out the opportunity to celebrate the closing of the Health Business Week 2018 in collaboration with faculty association SHARE. Grab a drink and get prepared to dance!